MEDISCHE INFORMATIE:

Klik hier

PRAKTISCHE INFORMATIE:


A. Praktijkinfo


1. Raadpleging


Hoe een afspraak maken?


U kan telefonisch een afspraak maken. Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt. Komt u met meerdere personen naar een afspraak, meldt dit dan duidelijk vooraf. Per afspraak wordt 15 minuten voorzien. Denkt u meer tijd nodig te hebben, laat het gerust vooraf weten. Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten. Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

U kan ook online een afspraak maken via de website www.drdhollanderdeklinge.be of via de website huisartsenpraktijkmedicor.be. Daar kan U alle informatie vinden.


Wat brengt u mee naar uw afspraak ?


Vooreerst ALTIJD uw identiteitskaart (e-ID) en/of ISI +kaart van de kinderen meebrengen.

Vignetten ziekenfonds kunnen nog  nuttig zijn.

Zonder e-ID en /of ISI + kan de dokter niet alle verrichtingen digitaal uitvoeren.

Een lijst met medicatie nodig voor voorschriften, eventueel terugbetalingsattesten voor medicatie (wordt nu ook digitaal verlengd en aangevraagd) ,  aangifteformulieren voor ziekte en/of ongeval , attesten voor sportverenigingen zijn nuttig.

Kom op raadpleging als het enigszins kan.

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of ernstig zieke patiënten.


2. Huisbezoeken


Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien enigszins mogelijk altijd naar de praktijk te komen.
Wanneer u door uw ziektetoestand en/of leeftijd echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen.

Vraag zo mogelijk de huisbezoeken steeds  aan tussen 9.00 en 12.00u.      

                 

3. Dringende oproepen tijdens de week


Wanneer dringende hulp nodig is, mag u natuurlijk altijd bellen. Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Vraag niet nodeloos om dringende hulp.  Dit neemt veel tijd in beslag en doet anderen zeker wachten.

Indien de dokter niet bereikbaar is ’s avonds of tijdens het weekend kan u beroep doen op de wachtdienst: zie verder.

BIJ HOOGDRINGENDHEID als elke seconde telt bel de hulpdiensten via 112 of ambulance via 100 !


4. Advies


U wil de dokter spreken, u hebt een advies nodig, u wil graag resultaten van een bloedproef of onderzoek ? Bel dan tussen 12.00 en 12.30u elke dag en 's avonds tussen 19.00 en 19.30 u dinsdag-en donderdagavond.

Tijdens de afspraken is de dokter moeilijk te bereiken of stoort u andermans raadpleging. Voor uitvoerige bespreking van onderzoeken of andere medische vragen, vragen we u om langs te komen.  Zonder contact met u kunnen we dit niet op een goede manier doen.


5. Secretariaat


Steeds meer documenten worden digitaal afgehandeld, de dokter heeft evenwel  uw e-ID nodig.

Voorzie tijdens de raadpleging dat u voldoende voorschriften vraagt aan de arts, breng ook de nodige documenten mee om in te vullen.

Het afhalen van voorschriften en attesten gebeurt best tijdens uw raadpleging.


6. Tarieven


De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen, de huisdokter is voor raadplegingen en huisbezoeken geconventioneerd.

Derde betalersregeling is steeds van toepassing voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.


7. Vakantie

Tijdens de vakantie van een van de artsen is de andere arts tijdens de week overdag fulltime bereikbaar.

U zult op voorhand in de agenda kunnen zien wanneer de artsen met vakantie gaan.

                                            

8.Globaal Medisch Dossier


WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER?


Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.

Doorverwijzing naar andere zorgverleners, ziekenhuizen met uitwisseling van gegevens wordt eenvoudiger.


Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek).


Indien U ingeschreven bent in de praktijk wordt het GMD automatisch in orde gemaakt en tevens jaarlijks verlengd. 


C. Visie


Uw huisarts


 • Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt –wanneer nodig – uw gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij


D. Wachtdienst


1. Week


Tijdens de week kan u terecht bij uw huisarts.


’s Avonds en ’s nachts kunt u voor dringende oproepen terecht bij de dokter van weekwacht via het noodnummer 03/7070622 (St Gillis, De Klinge, Meerdonk, Kieldrecht, Doel, Verrebroek en Vrasene) of via het noodnummer 03/7891789 (Stekene, Kemzeke, Klein-Sinaai en Sint-Pauwels).  


Voor Nederlandse patiënten is best te telefoneren naar de Nederlandse Huisartsenpost in Terneuzen via het nummer 0115 643 000 , maar het kan ook naar de wachtdienst van Waasland-Noord:

 • de patiënten van Koewacht / Heikant / Sint-Jansteen / Kapellebrug telefoneren  naar de wachtdienst van Stekene op het nummer 03/7891789.
 • de patiënten van Hulst  /  Clinge  /  Nieuw-Namen  /  Graauw  telefoneren naar de wachtdienst van Sint-Gillis-Waas op het nummer 03/7070622.


2. Weekend


Tijdens het weekend is de praktijk gesloten.


Heeft U tijdens het weekend of op een officiële feestdag dringend een huisarts nodig?


BEL DE HUIISARTSENWACHTPOST WAASLAND OP 03 3610361 !!!


Voor Nederlandse patiënten is best te telefoneren naar de HAP te Terneuzen op het nummer  0115 643 000.

Indien u zich kunt verplaatsen , kunt u ook telefoneren naar de wachtpost  Waasland via numme 32 3 361 361.

Bij hoogdringendheid, bel een ambulance via 112.

                                  


E. Apotheek van wacht


Indien u dringend een apotheker van wacht nodig heeft:


Zie website www.waseapothekers.be